MUĞLA MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ATATÜRK MTAL UYGULAMA OTELİ PERSONEL İHTİYACI DUYURUSU

T.C. MENTEŞE KAYMAKAMLIĞI Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü       Sayı     : 35649064-900-E.9886632                                                                   20.05.2019 Konu   :İlân Metni   İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE             Okulumuz usta öğreticisi Sevgi YILDIZ'ın kendi isteği ile işten ayrılması nedeniyle, okulumuz bünyesinde bulunan Uygulama Otelinde çalışmak ve öğrencilere uygulama yaptırmak için kat hizmetleri (müracaat olmaz ise ön büro)bölümü mezunu, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu ilgili bölümünden mezun veya Mesleki eğitim merkezinden kat hizmetleri dalında ustalık ve usta öğreticilik belgesi olan en az lise mezunu, bir adet bayan (müracaat olmaz ise erkek) usta öğretici alınacaktır. Ekte sunulan ilân metninin duyurulması için;           Gereğini bilgilerinize arz ederim.                                                                                                                       Ferit TOKMAK                                                                                                                       Okul Müdürü     EKİ : İlân metni (3 sayfa)                                                                               
ATATÜRK MTAL UYGULAMA OTELİ PERSONEL İHTİYACI DUYURUSU

T.C.

MENTEŞE KAYMAKAMLIĞI

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

 

          Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uygulama Oteline,  ( 2019 mali yılında görevlendirilmek üzere), kat hizmetleri ( kat hizmetleri müracaatı olmaz ise Ön büro, Resepsiyon Hizmetleri) dallarında bayan (müracaat olmaz ise erkek) 1 (bir) kişi süreli (31 Aralık 2019 tarihine kadar) olarak ek ders ücreti karşılığında görevlendirilecektir. Görevlendirmeler aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından Ek-2 formu puanı ve uygulama sınavı puanı toplamının aritmetik ortalaması sonucu oluşan puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. Ek ders ücretli usta öğretici başvuru değerlendirme esas belgeler ve dilekçe ile görev almak istenilen kuruma yapılacaktır.

          

            ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ UYGULAMA OTELİNE ALINACAK USTA ÖĞRETİCİ ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR

Genel Şartlar;

1 -T.C Vatandaşı olmak.

2-18yaşından küçük 65 yaşından büyük olmamak.

3-Öncelik bayan adaylar olup Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (ağır hapis cezası veya 6aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsa bile zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik veya yüz kızartıcı fiillerden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak)

5- Kat Hizmetleri, Ön Büro (Resepsiyon) Bölümlerinde çalışmasına bir engeli olmadığını sağlık raporu ile belgelemek

6-Öğrenim durumu aşağıdaki şartlara uygun olmak.

a- Kat Hizmetleri, Ön Büro, (Resepsiyon),  eğitimi veren mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve usta öğretici belgesine sahip olmak.

b-Mesleki eğitim merkezinden, kat hizmetleri, ,  dalında ustalık ve usta öğreticilik belgesi olan en az lise mezunları olmak.

 

Özel Şartlar;

1 -En az 1 yabancı dili orta düzeyde bilmek

2-Kat Hizmetleri departmanında çalıştığını belgelemek.

3-Hijyen ve sanitasyon kursu belgesi olmak.

4- Özel şartlarda belirtilen yeterliliklere göre bir sıralama yapılacak ve başvuru sayısının yetersiz olduğu durumlarda özel şartlardaki yeterliliklerden eksik olanlarda sınava çağrılacaktır.

 

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

1 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

2-  Başvuru dilekçesi

3-  2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf

4-  Erkek adayların askerlik durum belgesi

5-  Genel şartlarda belirtilen özelliklerin belgeleri

6-Özel şartlarda belirtilen özelliklerin belgeleri

7-  Ek-2 formundaki puanlamaya esas teşkil edecek belgeler.

8-  Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu

9-  Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı olmadığına dair savcılıktan alınacak belge

USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ

l-Usta Öğretici Görevlendirilmesi İlanı (Okul ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü WEB sayfalarında yayınlanacaktır). 22 Mayıs 2019

2-Başvuruların Alınması 22 Mayıs 2019-31 Mayıs 2019

3-Başvuru Evraklarının Değerlendirilmesi 10 Haziran 2019

4-Başvuru Evrakları Tam Olup Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı 10Haziran 2019

5-Adayların Uygulama Sınavı yapılması 12 Haziran2019

 6-Sınav Sonuçlarının İlam 13 Haziran 2019

7- Usta Öğreticilerin Göreve Başlaması (resmi İşlemler bittikten sonra)

 ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMU EK-2

ALANINDA EĞİTİM

(Bu bölümden sadece biri değerlendirilecektir.)

Doktora

 

60

 

Tezli Yüksek Lisans

 

45

 

Lisans + Pedagojik Formasyon/Tezsiz Yüksek Lisans

 

35

 

Lisans

 

30

 

Ön Lisans

 

20

 

Ustalık Belgesi /Meslek Lisesi Diploması/4.Seviye Kurs

Bitirme Belgesi/4.Seviye mesleki Yeterlilik Belgesi

 

10

 

ALANINDA EĞİTİM PUANI TOPLAMI

 

60

 

ALANINDA HİZMET/İŞ DENEYİMİ

Her yıl için 1 puan (yıl 180 iş günü üzerinden hesaplanır)

 

 

 

HİZMET/İŞ DENEYİMİ PUANI TOPLAMI

 

25

 

EK PUAN

Usta Öğreticilik Belgesi

 

5

 

Uluslar Arası yarışma ilk 3 derece (en fazla 1 adet)

 

4

 

Resmi Ulusal Yarışma ilk 3 derece (en fazla 1 adet)

 

3

 

Üstün Başarı Belgesi (en fazla 1 adet)

 

2

 

Başarı Belgesi (en fazla 1 adet)

 

 

 

EK PUAN TOPLAMI

 

15

 

TOPLAM PUAN

 

 

100

 

 

Emirbeyazıt Mahallesi Dr.Baki Ünlü Caddesi No5 - SANTRAL / ÖZEL KALEM 0 (252) 280 50 00, EVRAK KAYIT 0 (252) 280 50 05

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.