MUĞLA MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

NİSAN AYI DÖGEP TOPLANTISI YAPILDI

NİSAN AYI DÖGEP TOPLANTISI YAPILDI

MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DÖGEP NİSAN AYI ETKİNLİK

 

RAPORU

 

 

FAALİYET KONUSU: Peygamberimizin hayatı dersinin öğretiminde temel ilkeler, öğretim metotları ve materyallerin hazırlanması ve kullanımı.

 

TOPLANTI TARİHİ: 15 Nisan 2021 SAAT:15.00 Zoom üzerinden

 

 

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen gelişim programı nisan ayı toplantısı Peygamberimizin hayatı dersinin öğretiminde temel ilkeler Öğretim metotları materyallerin hazırlanması ve kullanımı konusuna görüşmek üzere 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 15'00 te İl zümre başkanı Naci KARABULUT başkanlığında Zoom üzerinden toplantı yapılarak görüşülmüştür.

İl zümre başkanı Naci KARABULUT  Peygamberimizin hayatının doğru anlatılmasını önemini vurguladı. Doğru bilgi doğru inancı, doğru inanç doğru davranışı ortaya çıkar, yanlış bilgi yanlış inancı yanlış inanç da yanlış davranışın ortaya çıkmasına sebep olur bu bakımda tasavvurlarımızın oluşmasında doğru bilginin çok önemli olduğunu, iletişim ve ulaşımın çok geliştiği sosyal medyada her türlü bilginin bulunduğu günümüzde peygamberin hayatı ile ilgili birçok yanlış bilginin bulunduğunu söyledi.

Hz. Peygamber'i sevmek onu daha iyi anlamayı ve öğrenmeyi sağlar. Sevmek duygusal bir eylemdir. Sadece bilmeye ve anlamaya indirgenemez. Ama sevgi bilmek ve anlamaktan beslenebilir. Peygamber sevgisi de onu bilmek ve anlamaktan beslenmelidir.

Çocuk ve gençlerin kendine has duygu dünyaları vardır. Bu nedenle Peygamber sevgisi

onların duygularına hitap edebilecek bir anlatımla sunulmalı, verilecek örnekler yaşadığımız

çağda, çocuk ve gençleri onu sevmeye yönlendirebilmelidir. Peygamberimizin Hayatı dersi,

"Onu sevmek nedir?" sorusuna doğru cevaplar vermelidir. Hz. Peygamber'i sevmenin,

onu ve hayatını doğru anlamak, günlük yaşantılarımızda yaptıklarını örnek almak,

hayata ve varlığa onun baktığı vahiy penceresinden bakmak anlamına geldiği mesajı

verilmelidir. Peygamber sevgisi ondan hatıra kalan hırka, sakal, kılıç ve diğer eşyalara

saygı duymaya indirgenmemeli, bu hatıralara değer vererek onu sevmenin mümkün

olduğu algısı oluşmamalıdır. Sahabe onun doğruluğunu, dürüstlüğünü, güvenilir oluşunu

örnek alıp onun gibi yaşayarak sevgisini ifade ediyordu. Çocuk ve gençlere de Hz.

Peygamber'in ahlâkını örnek alarak onu sevmenin mümkün olabileceği öğretilmelidir. 

 

 

Hanife AYDIN;  Hz. Peygamber'in yaşamında ortaya koyduğu örnekler her zaman ve mekânda uygulanabilir niteliktedir. Bunun için onların arka planındaki ilkeleri görmek ve anlamak gerekir. Yaşadığı kültür ve coğrafya gereği yaptıkları yerel ve tarihsel özellikler içerse

de onların ilkeleri evrensel olarak tanımlanabilir. Mesajları başka din ve kültürlerden

olanlara da hitap eder. Hak, hukuk, adalet, ticaret ilkeleri, çevre sorunları, diğer inanç

sahiplerine hoşgörüyle davranma, kadın-erkek-çocuk hakları, savaş hukuku, emek, özgürlük,

insan hakları kavramlarına dair getirdiği ilkeler başka din ve kültürden olanlar için de geçerlilik arz eder. Peygamber'in anlatımında onun gösterdikleri ve öğrettiklerinden evrensel mesajlar çıkarılmalı ve bu mesajlar farklı konuların anlatımında örneklerle işlenmelidir. Hz. Muhammed'in, mesajları inanan-inanmayan herkes için anlam ifade eden bir peygamber olduğu fikri, peygamber tasavvurunun önemli bir boyutudur 

 

Süleyman ŞANAL; Peygamberimizin Hayatı dersi öğretiminin en önemli amacı yaşayan bir peygamber örneği ortaya koymaktır. Öğrencilerin zihninde bunu sağlamanın bir yolu da onu, yaşadığı zamandaki olay, olgu ve objelerle şimdiki zaman arasında ilişki kurmaktır. Hz. Peygamber döneminde değer ifade eden nesnelerin bugünkü karşılıklarının ne olduğu, onların işlevsel özellikleri dikkate alınarak belirlenebilir. Mesela Hz. Peygamber zamanındaki iyi bir deve veya Arap atının bugün iyi bir otomobile denk geldiğinin öğrenciler tarafından anlaşılması sağlanabilir. Çünkü yaşanılan coğrafyanın şartlarına göre yapısal olarak her ikisinin de fonksiyonel tarafı önem arz eder. 

 

Mahmut ARAS; Hz. Peygamber'i en doğru anlatan kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an

Hz. Peygamber'i anlatırken onun hayatını bir bütün olarak vermez. Olaylar ve gelişmeler

çerçevesinde anlatımlarda bulunur. Peygamberin Hayatı dersinde esas olan Kur'an'ın tanımladığı şekilde ve onun ruhuna uygun olarak Hz. Peygamber'i anlatmaktır. Hz.

Peygamber'in hayatı Kur'an'ın canlı olarak yaşanmasıdır. Hz. Aişe'nin "Onun ahlâkı

Kur'an idi"  sözü de aynı hususu vurgular. Özellikle peygamber tasavvuru bakımından

Hz. Muhammed'e nasıl bakmamız gerektiği konusunda ana kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir.

           

Ziya KARABULUT Doğru bir peygamber tasavvuru oluşturabilmek için, Hz. Peygamber'in öncelikle İslâm öncesi ve ardından peygamberlik hayatı gerçekçi bir şekilde ele alınmalıdır. İnsan ve peygamber olarak içinde yaşadığı toplumun kendisiyle ilgili tutumları, O'nu nasıl tanıdıklarının müspet ve menfî yönlerini gösterir. Dürüstlüğü, sadakati, yardımseverliği vb. peygamberlik öncesi toplumun ittifakla kabul ettiği meziyetleri O'nu doğru olarak tanımada bir ölçüt idi. Ancak peygamber olmasıyla başlayan süreçte toplumda birden algı değişikliğinin olduğu bilinmelidir. Kişilik, ahlâk ve erdem olarak en üst seviyede bilinen Muhammedü'l-Emin yeni bir tanımlama ile yalancı, sihirbaz, şair gibi yaftalamaların muhatabı olmuştur. Oysa O'nun kişiliğinde çifte karakterlilik olmadığı malumdur. Burada verilecek olan peygamber tasavvuru, hem İslâm öncesi, hem de peygamber olmasıyla devam eden hayatı; göründüğü gibi olan olduğu gibi görünen bir kişilik olarak takdim edilmelidir. Bu manada verilecek olan tasavvur gerçekçi ve hayatın içinde var olan bir peygamber olmalıdır. Zaman zaman Peygamberimizin Hayatı dersi dışında peygamber anlatımı yapan disiplinler, ulaşılmaz, toplumdan soyutlanmış hayatın gerçeklerine uzak veya münzevî bir peygamber tasavvuru ortaya koyma gayreti içindedirler. Burada esas olan Kur'an'ın ve Sünnetin anlattığı peygamber tasavvuru olmalıdır.

Sevil ÇELİKEL, İslâm'ın temel bilgi kaynağı Kur'an'dır. Kur'an'ı açıklayan ve onun nasıl yaşanacağını örnekleyen de Hz. Muhammed'dir. İslâm tarihinde Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelâm gibi din ilimleriyle birlikte eğitim kurumlarında okutulan derslerin başında Peygamberimizin hayatı dersi gelir.

22-04-202122-04-2021

Emirbeyazıt Mahallesi Dr.Baki Ünlü Caddesi No5 - SANTRAL / ÖZEL KALEM 0 (252) 280 50 00, EVRAK KAYIT 0 (252) 280 50 05

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.